< בחזרה לתיק העבודות

מע' חכמה לקבלני נדל"ן על גבי תשתיות Amazon

ביצוע איפיון פונקציונלי עבור מערכת ייעודית ליזמים פרטיים לשמוש נרחב במגזר הנדל"ן, עפ"י תחקיר צרכים מתבקשים ומאפיינים הנדרשים מהשטח, בניית תהליכים ותסריטי מסכים

האפליקציות שלנו
צור קשר
צור קשר
ninja
האפליקציות שלנו
צור קשר
צור קשר
ninja