< בחזרה לתיק העבודות

מע' חכמה לקבלני נדל"ן על גבי תשתיות Amazon

ביצוע איפיון פונקציונלי עבור מערכת ייעודית ליזמים פרטיים לשמוש נרחב במגזר הנדל"ן, עפ"י תחקיר צרכים מתבקשים ומאפיינים הנדרשים מהשטח, בניית תהליכים ותסריטי מסכים

צור קשר
ninja - ביטמן בית תוכנה
צור קשר
ninja - ביטמן בית תוכנה