פיתוח אפליקציות תוכן ומידע

אפליקציה זו משמשת לדוגמא למגזין הצרפתי של חב’ ICUBE לניהול יריד למכירת נדל"ן בישראל עם אפשרות עם מנגנון לניהול התוכניה / ניהול בשפות/ ניהול חסויות /ביצוע עדכונים on-line, עוד ניתן להוסיף ניהול מסרים בין המשתתפים , זיהוי מיקום וניווט ועוד מודולים מותאמים....