פיתוח אפליקצייה מסחרית

פיתוח אפליקציה קטלוגית לניהול קטגוריות של מוצרים ומפרטים .