פתרונות לחממות טכנולוגיות


חברת ביטמן מלווה יזמים מתחילת דרכן משלב הרעיון, בחינת מודל רווח ומודל עסקי, ראיה עתידית לשווקים הבילאומיים,

מימוש טכנולוגי באמצעות פיתוח מבוסס mvp לבחינת קהלי יעד אפשריים, בחינת מודל העסקי.

אפשרות מימוש באמצעות אפיון בניית דמו לבחינה מול משקיעים פוטנציילים לגיוס הון וזאת על מנת להקטין סיכון מימון עצמי והגדלת

הפוטציאל אל מול משקיעים.

שותפות טכנולוגית לליווי מתמשך ולטווח ארוך, שיתוף פעולה מול חממות מובילות בתחום.