CARCON – הושקה אפליקציה שתשנה את תרבות הנהיגה בישראל 01/18


anCon פותחה בביטמן במטרה לענות על דרישת היזם ליצור
אפליקציה שתאפשר דיאלוג ישיר אך אנונימי בין כלי רכב. האפליקציה מאפשרת קישור בין
מספר טלפון לבין למספר הרישוי וכך ליצור שיחה בין רכבים.
הפיתוח נעשה בטכנולוגיית Native לאנדרואיד
ו-IOS
ושירותי ענן של אמאזון.