Wedit אפליקציה לארגון חתונה -סיפור אהבה מהסרטים


אפליקציה לארגון חתונה -סיפור אהבה מהסרטים just-wed-it

Wedit היא האפליקציה האהובה לארגון חתונה אשר נדרשה בדחיפות לעזרה בשינוי תשתיות וקוד מיסוד , נפגשה

עם חב’ ביטמן לב גדול ואמיץ שאתגר עצמו לדעת בתכנון מחדש ומסירות רבה פותחה האפליקציה מחדש בתוך 3 חודשים מושקעים

והושקה השבוע באהבה גדולה, גרסה יפה חדשנית עם מגוון כלים ידידותיים טיפים ומשימות ניהול ומעקב הנדרשים לארגון חכם של חתונה.

האפליקציה זמינה לקהל הרחב וניתנת להורדה ושימוש בחינם