בקרוב תושק אפליקציה לטאבלטים עם שדרוג ממשקי UI עדכניים עבור IDF


בקרוב תושק אפליקציה לטאבלטים עם שדרוג ממשקי UI עדכניים עבור IDF, לצורך תפעול לוגיסטי בין יחידתי .