ERN - פיתוח אפליקציה בתחום הפינטק


חברת ביטמן גאה להכריז על פיתוח אפליקציה בתחום הפינטק עבור חברת ERN, המאפשרת לבצע פעולות פיננסיות שונות לבעלי עסקים.