מע' חכמה לקבלני נדל"ן על גבי תשתיות Amazon


ביצוע איפיון פונקציונלי עבור מערכת ייעודית ליזמים פרטיים לשמוש נרחב במגזר הנדל"ן, עפ"י תחקיר צרכים מתבקשים ומאפיינים הנדרשים מהשטח, בניית תהליכים ותסריטי מסכים, הגדרות ניהול ותשתיות
שירותים ב-Amazon Web Service... פירוט עד ליישום ברמת הפיתוחאיפיונים מקצועיים מסוג זה מוזמנים לרב ע"י יזמים, אנשי עסקים וחברות הזנק, האיפיונים ברמת הנחיות ביצוע מיועדים לחברות פיתוח ו/או גיוס תכנתים עצמאיים לצורכי הפיתוח עצמו.

בעזרת איפיונים הלקוח מקבל אומדנים מדוייקים יותר לעלויות וצורכי הפיתוח, תכנון משאבים, גיוס כספי משקיעים ושותפים לחזון. חב’ ביט.מן מניסיונה וכישוריה הייחודיים בתחום, ובתור שותפה טכנולוגית מהבודדות בארץ של אמזון העולמית, מנחה ומובילה את הלקוח במודלים כלכליים, תכנון גמיש ומודולרי, הוזלת עלויות כחלק ממענה ופתרונות טכנולוגיים מתקדמים, כגון שילוב והטמעת שירותי ענן כחלק משלים מאספקת שירותיTURN KEY SOLUTIONS ללקוח בסטנדרטים בינלאומיים.